Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Akershus har medansvar for utvikling og drift av nettverk for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Kontaktperson USHT: Kristin Skutle, krisku@lorenskog.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Pågående
Periode: Har vært arrangert siden 2013 og planlegges arrangert videre i årene fremover.
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Bakgrunn for etablering av nettverket var et behov for et bredere tverrfaglig samarbeid om utvikling av en kunnskapsbasert praksis i de ulike deler av helse- og omsorgstjenestene og utdanningsinstitusjonene

Mål

Målet med nettverksarbeidet er å understøtte og facilitere samarbeid om kompetansebygging, prosjekter og erfaringsdeling og gjennom dette inspirere og støtte hverandre til å være pådrivere for implementering av kunnskapsbasert praksis

Metode og tiltak

  • Erfaringskonferanser med åpen, bred deltakelse fra alle deler av tjenestene
  • Erfaringsdeling mellom nettverksdeltakere for gjensidig veiledning og læring
  • Seminarer/temamøter for nettverksdeltakere
  • Prosjektsamarbeid

Kunnskapsbasert nettverk

Hvordan har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Nettverket har siden 2013 arrangert årlige erfaringskonferanser innenfor tematikken Kunnskapsbasert praksis. Tema for konferansen i 2017 var Kunnskapsbasert praksis og innovasjon. Konferansene har deltakere og presentasjoner fra kommunehelsetjeneste, helseforetak, høgskoler og forskningsmiljøer.

Nettverket deltar i utvikling av en Digital interaktiv læringsplattform for praksisveiledere som ferdigstilles i 2018

Deltakere i nettverket skrev i 2017 en kronikk som ble publisert på www.dagensmedisin.no:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/23/samspill-kan-sikre-bruk-av-oppdatert-kunnskap/

Samarbeidspartnere

USHT Oslo,  OsloMet, Ahus, Vestre Viken, OUS