Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1188899957

Læringsnettverk i Atferdsavtaler

Publisert 29. juni 2020 | Oppdatert 07. september 2020

Ansatte lærte et system for å planlegge og gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter hvor bruker systematisk ble delaktig i planlegging og valg av aktiviteter som ble gjennomført.

Prosjektansvarlig: USHT Troms som samarbeidspart til Kvæfjord kommune som var prosjektansvarlig. Nabokommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland ble invitert med i prosjektet. Bare Harstad kommune deltok
Prosjektleder: Anne Marit Bygdnes: anne.marit.bygdnes@tromso.kommune.no
Tema: Utviklingshemming – miljøbehandling - atferdsavtaler
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Avsluttet
Periode: 2019-2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Selvbestemmelse er en viktig forutsetning for positiv utvikling og identitet. For noen personer med utviklingshemning kan det være vanskelig å foreta valg og se konsekvensene av de valg som gjøres. Andre personer tar ofte avgjørelser på vegne av personer med utviklingshemning, avgjørelser som personen kunne gjort med god tilrettelegging. Dette kan føre til konflikter mellom personen med utviklingshemming og de som har tatt avgjørelser på vegne av vedkommende.

Mål

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal kunne utarbeide og gjennomføre atferdsavtaler for personer med psykisk utviklingshemming.

Dette innebærer

  1. -kartlegge og vurdere funksjonsnivå og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke aktiviteter som skal inngå i atferdsavtale.
  2. - vurdere beslutningskompetanse hos bruker i forhold til handlinger som inngår i atferdsavtaler
  3. -gjøre interessekartlegging og vurdere hvilke interesser som kan benyttes i en atferdsavtale.
  4. -sette opp en atferdsavtale og gjennomføre avtalemøte.
  5. - lære opp kollegaer i atferdavtaler.
  6. - dokumenter i pasientjournalen effekten av atferdsavtaler.

Metode / tiltak

Gjennomføring

Samling 1 (26. og 27. november)

Dag 1: Åpen forelesning om Atferdsavtaler v/ Børge Holden
Dag 2: Workshop v/Børge Holden og Christoph Aders
Innhold i workshopen:

  1. Arbeide med utarbeidelse av atferdsavtaler på bakgrunn av case. Drøfte ulike løsninger
  2. Planlegge arbeidsoppgaver som skal gjøres til samling 2:

Kartlegging – prioritering av oppgaver – vurdering av beslutningskompetanse - kartlegging av interesser – introdusere avtalestyring til kollega i – avgjøre hva som skal dokumenteres i pasientjournal

Mellomarbeid: 6 – 8 uker

Samling 2 (en dag i januar/februar 2020)

Presentasjon av arbeidsoppgaver som ble gjennomført som mellomarbeid.
Forelesning, tema må diskuteres, forslag: om interessekartlegging og gjennomføring av kontrakten.
Gruppearbeid:
Utarbeide individuelle atferdsavtaler og planlegge gjennomføring av avtalemøtene, oppfyllelses av kontrakten og opplæring av kollega i praktisk gjennomføring av atferdsavtaler. Avgjøre hvordan dokumentere effekten av tiltaket i pasientjournal.

Mellomarbeid: 6 – 8 uker

Samling 3 (en dag, april/mai)

Utveksle erfaring fra atferdsavtaler med diskusjoner.
Åpen forelesning
Evaluering av læringsnettverket.
I mellomarbeidet vil arbeidsgruppene i Kvæfjord bli fulgt opp av Christoph Aders og Anne Marit Bygdnes vil følge opp gruppene i de andre kommunene som deltar i læringsnettverket.

Rapport fra prosjektet sendes i e-post