Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 607991364

Læringsnettverk Legemiddelsamstemming og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Nordland 2018/2019

Publisert 04. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Nordland tilbyr 26 kommuner å delta i læringsnettverk for Legemiddelsamstemming og Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten; herunder tjenester for personer med utviklingshemming samt sykehjem

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland har hovedansvar for invitasjon og rekruttering av deltakerkommuner samt planlegging og gjennomføring av læringsnettverket.

Deltakerkommunene vil evaluere læringsnettverket etter avsluttet arbeid.

Finansiseringskilde: Læringsnettverket er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Nordland og USHT Nordland

Prosjektleder: Marion Knutsen: Marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no, Eva-Alice Slettevoll: eva-alice.slettevoll@vefsn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: September 2018 – mars 2019
Ferdig: 2018


De 26 kommunene deles inn i grupper fordelt geografisk med samling i tre fylkesregionale knutepunkt (Narvik, Bodø og Mosjøen). 

Bakgrunn

Feil knyttet til legemiddelhåndtering er en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader. Samtidig kan bivirkninger og feilbruk føre til helseplager for den enkelte pasient 22 av Nordlands 44 kommuner har registrert gjennomføring av tiltakspakkene under UHT og USH. USHT ønsker nå at alle fylkets kommuner skal få denne muligheten. 

Mål

Hensikten med læringsnettverket er å forebygge og avdekke legemiddelrelaterte skader, sikre kvalitet og trygghet rundt legemiddelbruk gjennom kompetanseheving i tjenestene, optimalisert legemiddelbehandling og tverrfaglig samarbeid

  • Deltakende forbedringsteam kommer i gang med systematisk og regelmessig gjennomgang av pasienter og brukeres legemidler
  • Deltakerne får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt
  • Forbedringsteamene blir en del av et interkommunalt nettverk for felles læring og erfaringsutveksling
  • Involvere bruker/pasient/pårørende

Metode og tiltak

  • Invitere kommuner i Nordland som ikke har registrert gjennomføring av tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammet
  • Arrangere læringsnettverk med tre heldagssamlinger fordelt over ni måneder i tre regionale knutepunkt i fylket
  • Oppfølging og veiledning mellom samlingene

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Nordland
Vestvågøy kommune
Brukere/pasienter