Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 909446114

Læringsnettverk lindrende behandling

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 28. april 2020

USHT Akershus har utviklet en tverrfaglig, diagnoseuavhengig kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. 

Prosjektansvarlig:

Ansvarlig for aktiviteten er USHT Akershus

Kontaktpersoner ved USHT:
Kristin Skutle, krisku@lorenskog.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Pågående
Periode: USHT planlegger å tilby læringsnettverk årlig
Ferdig: Eldre

Læringsnettverk og coaching benyttes som virkemiddel for spredning og implementering.

Hvorfor Læringsnettverk?

Læringsnettverk ble valgt som sprednings- og implementeringsmetode for å bidra til god forankring, langsiktighet og bærekraft i kompetanseutviklingen innenfor lindrende behandling.

Målet med læringsnettverket er at deltagerne får innsikt og kompetanse i fagspesifikke områder innen lindrende behandling og innsikt i pedagogiske metoder.

Med utgangspunkt i kompetansepakken lager deltagerne opplæringstiltak i grunnleggende lindrende behandling i egen kommune/avdeling og deler erfaringer med andre.

Metoden

Læringsnettverket følger struktur for læringsnettverk slik det er beskrevet av pasientsikkerhetsprogrammet og i håndbok for læringsnettverk ved Folkehelseinstituttet.

3 samlinger over 6 måneder.

Deltakere er grupper av ressurspersoner finnenfor lindrende behandling fra den enkelte deltakende kommune. Ressurspersonene er pekt ut av virksomhetenes ledere og har et dedikert ansvar innenfor lindrende behandling i sin kommune.

Hver gruppe har en gruppeleder som får coaching fra USHT som implementeringsstøtte i læringsnettverksperioden

Faglig fokus på LN samlingene:

 • Ulike fagtemaer innenfor lindrende behandling
 • Sammenhengen mellom kompetanse og kvalitet
 • Metode for kvalitetsforbedring
 • Den didaktiske relasjonsmodellen
 • Hvordan kartlegge for kompetansebehov i egen kommune
 • Hvordan planlegge og gjennomføre opplæringstiltak
 • Evaluering
 • Ulike pedagogiske metoder/tilnærminger

Læringsnettverket skal sette ressurspersoner innenfor lindrende behandling i stand til å sikre kvalitet på tjenestene gjennom kunnskapsformidling og systematisk gjennomføring av opplæringstiltak.

Samarbeidspartnere:

 • Asker kommune, Bærum kommune, Enebakk kommune, Gjerdrum kommune, Lørenskog kommune, Nittedal kommune, Oppegård kommune, Skedsmo kommune, Sørum kommune
 • Kompetansebroen
 • OsloMet
 • Senter for omsorgsforskning
 • Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst