Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Pasientsikkerhet

Publisert 10. august 2020 | Oppdatert 10. august 2020

Verktøy og metoder for å implementere og forbedre arbeidet rundt pasientsikkerhetsprogrammet ute i kommunene.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Buskerud)
Prosjektleder: Kontaktperson: Synnøve Sæther – synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: Læringsnettverk. Kompetanseutvikling. ABC-opplæring.
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020-2023

Bakgrunn

Primærhelsetjenestemeldingen (St.meld. 26 2014-2015) skisserer dagens utfordringer i kommunehelsetjenesten. Kommunene må oppfylle Samhandlingsreformens intensjoner og være i stand til å gjennomføre mer forebygging og tidligere oppdagelse av forverret tilstand. Utfordringene innen pasientsikkerhet knyttet til kommunale tjenester er mangeartede.

Planlagte tiltak

  • Tilby instruktørkurs og oppfølging av instruktører gjennom proACT
  • Bidra ved behov, inn i nasjonalt USHT-prosjekt «KlinObsKommune»
  • Tilby undervisning i eller hjelpe kommunene til å starte vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere
  • Delta på pasientsikkerhetskonferanse
  • Tilby deltagelse i Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid, et læringsnettverk i forbedringsmetodikk
  • Tilby opplæring av prosessveiledere tilknyttet kompetanseprogrammet i kontinuerlig forbedringsarbeid
  • Markere deliriumdagen

Mål

Kompetanseheving av ansatte og ledere i kommunehelsetjenesten på bakgrunn av kommunenes meldte behov.

Målet for de ansatte i USHT Viken (Buskerud) er å holde seg oppdatert innen fagområdet pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk.

Erfaringer

Evalueringer fra kompetanseprogrammet beskriver viktigheten av forankring av forbedringsarbeid på ledernivå, for å sikre deltagelse i programmet. En bredde av aktiviteter innen pasientsikkerhet er suksesskriteriet for å sikre høy deltagelse i den enkelte kommune.