Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1016779444

Tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse

Publisert 21. mai 2019 | Oppdatert 07. september 2020

Kommunene i Sør- Troms tilbys læringsnettverk for å utdanne instruktører som skal spre kunnskap om Tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Prosjektleder: Kine Nordmo-Stykket kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no Linda Hanssen linda.hanssen@harstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Utviklingen i de siste årene har vært en stadig økning i antall pasienter med komplekse, sammensatte lidelser, ofte med uavklarte behov for helsehjelp i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For å møte disse utfordringene trenger de ansatte mer kompetanse i systematisk undersøkelser, vurdere pasientenes behov og hastegrad i helseendringen.

Det utvikles nå felles opplæringsmateriale på tema tidlig innsats/ observasjonskompetanse hvor disse USHT samarbeider - Troms, Akershus, Oslo og Rogaland. Dette arbeidet skal ferdigstilles i 2019. Herunder blant annet anbefalt teoretisk bakgrunn og forslag på modell for gjennomføring. 

Mål

Et læringsnettverk i Sør Troms kommunene skal teste ut modell og innhold i det nye opplæringsmaterialet.

Metode / tiltak

  • Harstad, Skånland, Kvæfjord og Lavangen kommune prøver ut ny modell og innhold.
  • Det holdes 3 fagdager i Harstad hvor 26 sykepleiere og ledere utdannes til instruktører som skal spre kompetansen videre lokalt på egen arbeidsplass.
  • Produktet knyttet til tiltakspakken «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» ferdigstilles sammen med de øvrige USHT-ene i Norge.
  • På bakgrunn av disse to satsingene vil en starte planleggingen hvordan dette skal følges opp og breddes i fylket i løpet av det neste året/årene.

Samarbeidspartnere

USHT Akershus, Oslo og Rogaland