Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Prosjektleder: Kirsti Hagen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Pågående
Periode: Årlig arrangement
Ferdig: Eldre


USH Troms er et av seks Demensfyrtårn i Norge med særlig ansvar for tiltak i henhold til Demensplan 2015.

Demensdagene i Tromsø er et årlig tverretatlig samarbeid, der også frivillige organisasjoner deltar, der hensikten er å spre informasjon og kunnskap, samt øke forståelsen for demens. Helsedirektoratet har bedt USH Troms spesielt prioritere målet: «Informasjonstiltak om demens, rettet mot allmennheten, de som selv er syke og deres pårørende». Vi har nå laget en veileder til inspirasjon for andre som ønsker å gjennomføre lignende tiltak.

Mål og hensikt

Målet med demensdagene i Tromsø er å spre informasjon og kunnskap til den allmenne befolkning i Tromsø og omegn om demenssykdommer.  Videre skal demensdagene bidra med opplysning om hvilke tilbud som finnes i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Tiltak og gjennomføring

Informasjonsstand på kjøpesenter og Biblioteket i Tromsø  er bemannet med fagfolk og pårørende som kan gi råd med tanke på demenssykdommer og tilbud som finnes. På kveldstid vises det filmer om demens som knyttes opp mot foredrag, fagsamtaler og kulturaktiviteter.

Resultat

Demensdagene i Tromsø har fagprogram og informasjonsstand i tre dager i tilknytning til Alzheimerdagen 21. september hvert år. Til sammen er over 300 personer innom ett eller flere arrangementer i løpet av disse tre dagene.

Spredning

Demensdagene i Tromsø presenteres på nettverkssamling for Utviklingssentrene i Nord-Norge, konferanser i regi av Fylkesmannen i Troms, Demensnettverket i Troms, Fagnytt i Nord, Innblikk (internavis for Tromsø kommune) iTromso og NRK Troms  

www.demensdagene.no 

Vi etablerte egen nettside allerede i 2011. Denne nettsiden er aktiv hele året, og gir god oversikt over programmet og aktivitetene. Det er også anmeldelser av bøker og filmer som finnes på Tromsø bibliotek. Nettsiden inneholder også linker til relevante vitenskapelige artikler, mastergradsoppgaver og doktorgradsarbeid. Nettsiden er oversiktlig og informativ og et fint supplement til andre oppslagsverk. Alle programmene for Demensdagene i Tromsø ligger ute på denne siden, så tips og ideer kan hentes etter behov. Det var mellom 800-1000 unike besøk på vår nettside fra april til september i 2013.

Samarbeidspartnere

  • Tromsø bibliotek og byarkiv
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Tromsø demensforening
  • Tromsø kommune
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Senter for omsorgsforskning Nord