Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Happy student posing in a classroom

Empirisk bachelor for sykepleiestudenter

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 21. august 2020

At bacheloroppgavene blir mer relevante og nyttiggjort opp mot praksisfeltet. 

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal. Utviklingssenteret bidrar med kontakt inn mot relevante virksomheter og prosjekt, samt bidrar i dialog med studentene. 

Prosjektleder: Torill Aarskog Skorpen: torill.skorpen@alesund.kommune.no, Brit Steinnes Krøvel: Brit.krovel@alesund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2018 -2019
Ferdig: 2019

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Disse studentene vil jobbe med en annen type bacheloroppgave, der de selv aktivt skal innhente data som skal analyseres og beskrives opp mot tidligere forskning. 

Mål

At bacheloroppgave skal bli mer enn et arbeid for å oppnå en bachelorgrad, men at det blir et arbeid som kan være nyttig for praksisfeltet. 

Tiltak og gjennomføring

NTNU i Ålesund har opprettet et eget fag i studieplanen der studenter kan søke om å få skrive empirisk bachelor. Seks studenter ved NTNU skal utføre et prosjektarbeid i sin bacheloroppgave. De skal selv innhente og analysere data fra praksis, som skal danne grunnlaget for oppgaven. De skal innhente relevant teori i oppgaven. Studentene skal videre presentere det de har forsket på og synliggjøre sine funn.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Oppgavene vil ha sin teoretiske forankring i forskning og vil bygge på erfaringer fra praksis. 

Samarbeidspartnere

NTNU, USHT, Ålesund kommune, Haram kommune