Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 510410894

Masterverksted

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Masterverksted for masterstudenter som vil studere problemstillinger knyttet til primærhelsetjenesten i sin masterstudie. USHT har rolle som tilrettelegger og resurss både med faglige innspill, oppfølging samt nettverksbygging. Ca 5 samlinger i året.

Prosjektansvarlig:

USHT Rogaland - ansvarlig

Finansieringskilde: Interne midler

Prosjektleder: Kine Gjesdal (kine.gjesdal@stavanger.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Rogaland
Status: Pågående
Periode: Startet i 2015 – pågår fortsatt uten sluttdato
Ferdig: Eldre

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

USHT ønsket å stimulere til at flere masterstudenter i helserettede utdanninger studerer problemstillinger innen primærhelsetjenesten.  Dette for å evaluere igangsatte tiltak eller etablert praksis som det opprinnelig ikke var planlagt systematisk evaluering av. Dermed kan disse studiene være nyttige både for masterstudenten og for praksisfeltet. 

Mål

Vi ønsker å stimulere til mer forskning med og for kommunehelsetjenesten, også på masternivå. 

Metode / tiltak

Vi rekrutterte masterstudenter gjennom å profilere fagmiljøene og aktuelle problemstillinger/tema for forskning ved Helsehuset/USHT på Forskningstorget ved utdanningsinstitusjonene i nærheten. Laget også informasjon om Masterverkstedet på våre nettsider og i sosiale medier.

Har ca 5 samlinger per år, der vi har ulike teamer, f.eks utvikling av problemstilling, datainnsamling, metode, analyse, skriving av artikkel). Temaene følger progresjonen i deltakernes masterutdanning. Studentene presenterer sin masteroppgave for fagmiljøene i etterkant. 

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Nye tiltak samt etablert praksis utfordres gjennom evalueringsstudier. Hva virker, og hva virker ikke? Ved å systematisk forske på helsetjenestene så utvikles ny kunnskap som kan forbedre praksis. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi begynnte som et åpent masterverksted for alle, også de som var ferdige med sin mastergrad. Dette ble lite effektivt, da det var ulike motivasjoner og ønsker hos den enkelte. Endret etter ett år til å være et masterverksted utelukkende for aktive masterstudenter som  skal i gang med sin masterstudie. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Masterverkstedet er interkommunalt, med deltakere fra flere kommuner. Ved fullført mastergrad presenteres studiene for fagfeltet uavhengig av kommunetilhørighet. 

Resultater

Flere spennende masterstudier er allerede fullført og presentert muntlig eller i artikkel/poster og likende for fagmiljøet lokalt og nasjonalt.

Pågående masterverksted har studenter som undersøker aktuelle problemstlinnger som det ses frem i mot å presentere for fagfeltet, der det blant annet forskes på problemstillinger innen  demens, trykksår og sårbehandling i sykehjem og hjemmetjeneste. 

Samarbeidspartnere

Helsehuset