Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 922107232

Opprettelse av forsterket skjermet tilbud for personer med demens i Eidsberg kommune

Publisert 18. juni 2019 | Oppdatert 22. oktober 2020

Opprette plasser for personer med demens som har behov for et forsterket tilbud i en eksisterende skjermet enhet fra 1. april 2019

Prosjektansvarlig:

Et samarbeid mellom Halden kommune, Eidsberg kommune og USHT Østfold
Samarbeidsmidler søkes fra Høgskolen i Østfold.

Prosjektet er avsluttet, ønsker du mer informasjon send mail til utviklingssenter@io.kommune.no

Finansieringskilde: Eidsberg kommune
 

Prosjektleder: Mona Bekkhus-Wetterberg
Tema: Forskning
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2019

Bakgrunn

Eidsberg kommune har personer med demens hvor det er behov for ekstra tilrettelegging pga utfordrende atferd. Det samme har Spydeberg og Askim kommune. For noen pasienter kjøpes det plasser utenfor egen kommune, noe som gir en løsning men ingen lokal verdiskapning.

Eidsberg, Askim, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl kommune slås sammen til én kommune fra 01.01.2020 ((Indre Østfold kommune).

Mål

Vi ønsker å skape et faglig robust og verdig tilbud lokalt for personer med demens med utfordrende atferd.

Metode og tiltak

 • Lokal ledelse, politisk enighet
 • Arbeidsgruppe bestående av fagpersoner og / eller ledere fra kommuner som skal slås sammen
 • Besøke og kartlegge aktuelle pasienter
 • Ansette medarbeidere som har et ønske om å jobbe med pasientgruppen spesielt
 • Kompetanseplan inkl arbeidsmetoder med fokus på personsentrert omsorg
 • Medarbeiderne som sammen skaper et verdig tilbud for pasientene
 • Fokus på samarbeid og åpen kommunikasjon med pårørende
 • Veiledning

Opprettelsen av plassene bidrar til utvikling gjennom kunnskap ved fokus på personsentrert omsorg.

Erfaringer

Enighet politisk, ledelse og medarbeidere om at tilbudet må prioriteres er essensielt.
Å kjøpe plasser utenfor kommunen er ofte dyrt i tillegg til at det ikke gir noen lokal verdiskapning.

Spredning av kunnskapen gjøres ved å informere om tiltak og framdrift.

Samarbeidspartnere

 • Eidsberg kommune
 • Askim kommune
 • Spydeberg kommune
 • USHT Østfold