Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Happy student posing in a classroom

Samarbeid med NTNU om empirisk bacheloroppgave for sykepleiestudenter

Publisert 13. august 2020 | Oppdatert 13. august 2020

Gjennom empirisk bachelor utfører sykepleiestudentene et prosjektarbeid der data fra praksisfeltet danner grunnlaget for oppgaven. USHT er behjelpelig med å finne gode prosjekt og problemstillinger som studentene kan forske på, og tilrettelegger for kontakt inn mot praksisfeltet. USHT bidrar også i dialog med studentene. Etter endt oppgave vil studentene presentere sine funn for arbeidsfeltet.

Prosjektansvarlig: NTNU i Ålesund
Prosjektleder: Kontaktperson USHT: Torill Aarskog Skorpen. E-post: torill.aarskog.skorpen@alesund.kommune.no
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: Fra 2018
Ferdig: -

Siden 2018 har NTNU i Ålesund hatt eget fag i studieplanen der studenter kan søke om å få skrive empirisk bachelor. Det betyr at studentene selv skal innhente og analysere data fra praksis, noe som danner grunnlaget for oppgaven. De skal innhente relevant teori og diskutere dette opp mot funnene. Studentene skal videre presentere det de har forsket på og synliggjøre sine funn for praksisfeltet. På denne måten vil studentene lære mer om forskningsproosessen ved blandt annet å søke REK/NSD, samle data og analysere funnene. Bacheloroppgaven blir på denne måtem et arbeid som også kan nyttiggjøres av praksisfeltene.