Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Samarbeid om www.kompetansebroen.no

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Kompetansebroen er en internettportal som skal styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom 21 kommuner og tre bydeler i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Kontakt: usht@lorenskog.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Pågående
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse, og vi har mye å dele. Derfor har vi sammen etablert en kompetansebro.

Ansatte på sykehus trenger mer innsikt i breddekompetansen som fins i kommuner og bydeler. Medarbeidere i kommuner og bydeler vil ha glede av opplæringstiltak på sykehuset. Vi kan dele en rekke relevante e-læringskurs. Alle kan bli bedre kjent med etter- og videreutdanning ved utdannings­institu­sjo­nene. Det fins allerede gode hospiteringsordninger og ambulante tjenester.

Nettsiden gir tilgang til både kurs, opplæringstiltak, nyheter og temabaserte fagområder. Listen over områder for kompetansedeling er lang, og deling er støttet av både forskning og lovverk.

Se informasjonsfilm om Kompetansebroen: https://vimeo.com/248298694

Mål

Et av de viktigste målene er at pasientene skal møte kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene. For kommune/bydel og sykehuset er Kompetansebroen et bidrag til å styrke kompetanse, samhandling, pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå.

For den enkelte medarbeider er broen et bidrag til å styrke og utveksle fag- og samhandlingskompetanse, samt øke forståelsen av rollen som helsearbeider. For utdanningsinstitusjonene er broen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, og samhandlings- og fagkompetanse med primær- og spesialisthelsetjenesten.

Metode / tiltak

Utviklingssenteret har deltatt i utvikling av Kompetansebroen, og inngår intensjonsavtale nå som portalen er over i ordinær drift.

Kompetansebroen er Utviklingssenterets formidlingskanal av arrangementer, nyhetssaker, læringsnettverk, fagdager og konferanser.

Utviklingssenteret bidrar med innholdsproduksjon til Kompetansebroens temasider.

Kompetansebroen og USHT engasjerer hverandre i samarbeidsprosjekter for å videreutvikle nettportalens faglige innhold og digitale løsninger.