For 11. gang arrangerer Aldring og helse konferanse for hukommelsesteam, denne gangen på Clarion Hotel The Hub midt i Oslo sentrum. Konferansen er et viktig samlingspunkt for de tverrfaglige teamene med kompetanse om demens (hukommelsesteam og demensteam). Et stort flertall av norske kommuner har nå et slikt team og teamene har en sentral rolle i kommunenes tilbud til personer med demens.

Program

Påmelding