Forsiden/Prosjekter/Andre diagnoser
lungegruppe verdal

Lungegruppa: Et gruppetilbud for lungepasienter

Innbyggere som tidligere kviet seg for å trene fordi de syntes det var «ekkelt» at de måtte hoste og harke foran andre fant fort ut at det var flere i samme båt, og i gruppa har de oppmuntret hverandre og gitt hverandre råd om ting de ellers har opplevd som vanskelige tema å snakke.

Periode: April 2017 – desember 2017|    Nord-Trøndelag Avsluttet AnnetF
859647388

Kompetanseutvikling i kommunene: Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Utvikling og utprøving av tverrfaglige kompetansehevende tiltak for å bidra til en kunnskapsbasert praksis innenfor helsepedagogikk, empowerment, brukermedvirkning, samvalg og kartlegging av rehabiliteringspotensiale.

Periode: Februar-desember 2018|    Akershus Avsluttet AnnetF
illustrasjon av Faglig retningslinje for diabetes

Fagprosedyre for behandling av diabetes på alders- og sykehjem

Utarbeide en klinisk fagprosedyre slik at eldre med diabetes får en god behandling og oppfølging.

Periode: 2011-2013|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Illustrasjon av lunger

Bedre tilbud til mennesker rammet av kronisk lungesykdom

Forbedre tilbud, basert på standardisert pasientforløp, gjennom økt kompetanse og bedre samhandling i helsetjenesten.

Periode: 2010-2012|    Nord-Trøndelag Avsluttet AnnetF
To studenter på sykehjem

Urinkontinensproblematikk på sykehjem

Prosjektets mål er å trene opp sykepleiestudentenes kliniske blikk og praktiske ferdigheter.
Periode: 2008 - 2009|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
To ansatte leser

Urininkontinens – fører økt kunnskap blant ansatte på sykehjem til endret praksis?

Et avdelingsbasert undervisningsprogram som skal lede fram til en bedret praksis med hensyn til utredning, pleie og behandling av pasienter på sykehjem som har urininkontinens.

Periode: 2003 -2006|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
Gruppearbeid

Økt kompetanse om diabetes - et undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg med 7 tema innenfor diabetes er utarbeidet etter innspill fra en tverrfaglig referansegruppe.

Periode: 2007-2008|    Nordland Avsluttet AnnetF
ME-mestring

Utvikling av godt tilbud til personer med eller mistanke om CFS/ME

Et toårig tverrfaglig prosjekt der pleie og omsorg, skole og helse samt NAV og fastlege sammen bidro til økt kvalitet på tjenester til personer med CFS/ME (eller mistanke) - og deres pårørende.

Periode: 2010|    Akershus Avsluttet AnnetF