Forsiden/Utviklingssentre/USHT samisk/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Mátkeloahpa ovddasmoraš/ Omsorg ved livets slutt
Avsluttet

Hefte om terminal pleie og omsorg ved livets slutt

Samisk tun
Avsluttet

Samisk kulturelt tilpasset sansehage for personer med demens – overføring av kultur og læringsarena.

Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt
Avsluttet
Utarbeidelse av hefte og DVD som gjør personalet trygge for å gi omsorg til pasienten i terminal fase.