Forsiden/Utviklingssentre/Telemark/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Øvingsavdeling og opplæringsprogram for helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester
Pågående

Etablere en øvingsavdeling og ulike opplæringsprogram for helsepersonell i kommunen. Øvingsavdelingen er også en del av praksistilbudet til studenter, elever og lærlinger.

Velferdsteknologi i kommunen
Pågående

En kartleggingsstudie av kompetanse, kompetansebehov og planer for implementering av velferdsteknologi i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Exitzonen®
Pågående

Lyd og bilde på utgangsdør for å roe ned personer med demens

Regionalt samarbeid om forebygging av fall
Avsluttet

Et regionalt samarbeid og læringsnettverk der tiltakspakken "Forebygging av fall i institusjon" tas i bruk og det er utformes tiltakspakke for hjemmetjenesten.

Vurdering av smitterisiko og smittevernstiltak i hjemmetjenesten
Avsluttet

Prosjektet har identifisert arbeidssituasjoner i hjemmetjenesten med fare for kontakt med smittestoffer og beskrevet aktuelle smittevernstiltak i hver situasjon.

Dokumentasjon for å styrke miljøbehandlingen til personer med demens
Avsluttet

Gode tiltaksplaner skal sikre relevant dokumentasjon av miljøbehandlingen. Det skal bidra til å sikre miljøbehandlingen.

Frie midler til prosjektarbeid i Telemark
Avsluttet

Økonomisk tilskudd med hensikt å stimulere til praksisnære prosjekter

Interkommunalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Telemark
Avsluttet

12 kommuner i Telemark deltar i pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender

Demensfyrtårn
Avsluttet

Prosjektet skal bidra til å sikre gode rutiner for hjemmetjenesten ved oppfølging av hjemmeboende personer med demens, med spesielt fokus på legemiddelbehandling og håndtering

Fra sykemeldt til langtidsfrisk
Avsluttet
Synliggjøre at forebyggende tiltak gir mindre belastning og økt nærvær en periode av året som tradisjonelt har et høyt sykefravær
Fra kaos til kontroll
Avsluttet

Styrke helsepersonells handlingskompetanse i omsorg for utagerende personer med demens.

Sykepleieprosedyrer i hjemmet
Avsluttet
Sikre nødvendig kliniske ferdigheter hos sykepleiere i hjemmetjenesten.
Kjent kunnskap satt i system – kan det gi demenssyke pasienter gylne øyeblikk?
Avsluttet

Øke kunnskap og interesse for sanseintegrasjon som metode innen demensomsorgen.

Salus per aqua – helse gjennom vann
Avsluttet

Berøring anvendes systematisk som metode i forbindelse med bad og bruk av eteriske oljer for å fremme velvære og livskvalitet hos pasientene.

HMS - løpet
Avsluttet
Istedenfor den tradisjonelle internundervisningen arrangerte vi et rebusløp i HMS rutiner.
Moppeprosjektet- bedre fysisk arbeidsmiljø ved bruk av riktige hjelpemidler
Avsluttet
Tiltak for å bedre fysisk arbeidsmiljø og redusere belastninger ved rengjøringsoppgaver i hjemmene.
Felles kurs for sommervikarer i sykehjem og hjemmetjeneste
Avsluttet
Mange sommervikarer er ufaglærte og uten erfaring fra pasientarbeid. Nye sommervikarer fikk et todagers kurs på høgskolen i Telemark i tillegg til opplæring på arbeidsplassen for å gi dem en bedre plattform før de møtte pasientene.
Rutiner for å forebygge underernæring hos hjemmeboende
Avsluttet

Fokus på hjelp til innkjøp, matlaging og måltider.

Informasjonsmappe til førstegangssamtalen
Avsluttet
Mappen til førstegangssamtalen er et verktøy som skal kvalitetssikre informasjon og brukermedvirkning i hjemmetjenesten.