Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Arrangere læringsnettverk i underernæring vår og høst 2018

Arrangerer tre fagsamlinger vår 2018 og høst 2018.02.09. Veiledning x 2 av deltakerne mellom samlingene.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT for Helse Fonna-kommunene: Ansvarlig for å arrangere læringsnettverk.

Finansieringskilde: Driftsmidler fra Helsedirektoratet

Prosjektleder: Astrid Håland

Status: Pågående

Periode: Første læringsnettverk i forebygging og behandling av underernæring startet oktober 2017, avsluttes i mai 2018.

Foto: Faksimile www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Bakgrunn

På forespørsel fra Karmøy kommune som har underernæring som satsningsområde. Også andre kommune kan delta. Vi starter opp nytt læringsnettverk for flere kommuner høsten 2018.

Mål

Innarbeide strukturerte og systematiske arbeidsmetoder for å kartlegge og behandle underernæring i sykehjem og hjemmetjenester

Metode / tiltak

Arrangere læringsnettverk for innsatsteam i sykehjem og hjemmetjenester. Ha en samling for ledere i forkant for å bevisstgjøre lederrollen i endringsarbeidet.

Læringsnettverket har 3 samlinger i løpet av ca 8 måneder, innsatsteamene får veiledning undervegs og de lager egne planer for å nå sine mål.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Vi tar utgangspunkt i Pasientsikkerhetsprogrammets opplegg og struktur. Bidrar til strukturerte og systematiske arbeidsmetoder.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi ser at metoden læringsnettverk og PDSA er nyttige verktøy i endringsarbeid, får mange positive tilbakemeldinger fra innsatsteamene

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Vi har sett betydningen av andre USHT sine erfaringer i å arrangere læringsnettverk, derfor har vi valgt å ha en samling for ledere i forkant av oppstart av læringsnettverk.

Resultater

Resultater kan sees på målinger som blir tatt i Extranett og sluttrapporten som kommer i juni 2018.

Tips en venn Skriv ut