Forsiden/Prosjekter/Behandling
polyfon

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Kunnskapsklynga POLYFON skal stimulere til kunnskaps-, kompetanse- og tenesteutvikling, samt informasjon og formidling. Kunnskapsklynga består av kommunar, helseføretak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og meir ressurs- og brukarorienterte tenester, og som ynskjer å bidra til utvikling av feltet på ein systematisk og kunnskapsbasert måte. Sogn og Fjordane deltek i POLYFON gjennom eit partssamarbeid mellom fylkeskommunen, helseføretaket, høgskulen og utviklingssenteret.

Periode: 2015-2020|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
Bilde av en hund og to kvinner

Dyreassisterte intervensjoner (DAI)

Terapihunden Indy skal skape glede, gi og motta omsorg, motivere til aktivitet, stimulere til kognitiv trening, og skape gode stunder. 

Periode: September 2015 - mai 2016|    Buskerud Avsluttet AnnetF
BIlde av en sel

Robotassistert terapi med Paro-selen

Implementering og bruk av robotselen Paro for hjemmeboende personer med demens ved Glemmen sykehjem.

Periode: Januar 2016 - juni 2016|    Østfold Avsluttet AnnetF
Bilde av en fjær mot himmelen

«Trykksår – Nei takk!»

Utarbeide en felles forståelse for klassifisering av trykksår, og forebygging/behandling av disse.

Periode: April 2015 - desember 2016|    Hedmark Avsluttet AnnetF
Bilde av markjordbær

« I Prøysens fotspor» og «Vi synger Margrethe Munthes sanger»

Aktivitetsuker for pasienter som bor på sykehjem med fokus på gjenkjenning av fortellinger og sanger.

Periode: 2009-2013|    Hedmark Avsluttet AnnetF
Fingeravtrykk fra en hånd

Berøring og generasjonssang

Bevisstgjøre ansatte på hvor viktig berøring og sang er ovenfor personer med demens.

Periode: November 2014|    Buskerud Avsluttet AnnetF
Bilde av en støvsuger

Mestring av hverdagen – for brukere med nevrologisk skade

Forbedre kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Periode: August 2011 - desember 2014|    Buskerud Avsluttet AnnetF
En person får bandasje på seg

Ambulerende sårteam

Sikre bedre samarbeid og kompetanseoverføring mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten og dermed øke livskvaliteten hos brukere med kroniske sår.

Periode: Juni 2012 - mars 2013|    Oslo Avsluttet AnnetF
Bilde av en blomst mot himmelen

Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem

Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg.

Østfold Avsluttet AnnetF
Aloe vera-planten

Sykepleieres erfaringer ved bruk av aloe vera og tetre i behandling av sår

Prøve ut naturprodukter som kan gi alternativer til den eksisterende sårbehandling.

Periode: 2010-2011|    Vest-Agder Avsluttet ForskningF