Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Bruk av refleksjonskort fremmer ansattes bevisstgjøring rundt bruk av tvang

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem, har i samarbeid med Høgskolen i Østfold gjennomført en studie om bruk av refleksjonskort.

Studien ble gjennomført i 2010 og viser at bruk av refleksjonskort fører til mer refleksjon blant ansatte på sykehjem, samt økt bevissthet på bruk av tillitskapende tiltak for å begrense bruk av tvang. Studien viser samtidig at ansatte kan ha behov for mer kompetanse knyttet til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.
 

Refleksjonskort