Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
brukermedv østfold_500x750

Brukerråd

Vi har engasjert kommuner til å etablere brukerråd

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Marit Berger marit.berger@eidsberg.kommune.no

Status: Pågående

Periode: September 2017 – April 2018

Bakgrunn

Statlige føringer om brukermedvirkning viser seg at mange kommuner ikke har etablerte brukerråd i sine helse- og omsorgstjenester.

Mål

Vi ønsker å invitere alle kommuner I Østfold til å etablere brukerråd i sykehjem, hjemmetjeneste, virksomheter for utviklingshemmede og i psykiatritjenesten. Satsningen startet opp høst 2017 og avsluttes vår 2018.

Tiltak

Vi gjennomførte en fagdag i september hvor vi hadde en forelesning om lovverket rundt brukermedvirkning samt erfaringsutveksling fra et omsorgssenter og en virksomhet for utviklingshemmede som har etablert brukerråd.

Deltakende kommuner har levert inn statusrapport midtveis i etableringsperioden (januar/2018) hvor de kort redegjør for fremdriften i utviklingsarbeidet. Avsluttende samling for deltakende team arrangeres i april. På denne samlingen presenteres faglig påfyll, i tillegg presenterer og deler teamene eget utviklingsarbeid.

Resultater

Det er etablert et økt fokus rundt behov for og etablering av brukerråd i kommunene.

Samarbeidspartnere

Fylkesmann

Ridderne

Tips en venn Skriv ut