Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
abc opplæring

ABC-kompetansetiltak (seminarer og studiegrupper) i Østfold-kommunenes helse- og omsorgstjenester

Alle kommuner som har søkt tilskudd for ABC-aktiviteter er invitert til samlinger og oppstart av studiegrupper.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Mona Bekkhus-Wetterberg mbw@eidsberg.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018 - 2020

Foto: Skjermbilde https://abc.aldringoghelse.no/

Bakgrunn

USHT Østfold tilbyr opplæring / heldagssamlinger i alle aktuelle ABC-permer fra Aldring og helse. Kommunene søker kompetanse-tilskuddsmidler fra Fylkesmannen.

Mål

Alle kommuner som vil delta i kompetansehevende tiltak inviteres til samarbeid og dialog. Det er ulike kontaktpersoner i kommunene som tilrettelegger arbeidet.

Tiltak

Det gjennomføres heldagssamlinger for de ulike permene (Demensomsorg, Eldreomsorg, Mitt livs ABC m.fl.) hvert halvår. 

Materiell

Egen perm for hvert område, se abc.aldringoghelse.no

Resultater

Kommunene har fått delta i opplæringen på ulike steder i Østfold. 

Samarbeidspartnere

  • Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse.
  • Fylkesmannen
  • Andre fagressurser/forelesere
Tips en venn Skriv ut