Målgruppe: brukere, pårørende, frivillige, ansatte, ledere, rådmenn, politikere, fagmiljø mfl
Arrangør: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Østfold og Akershus
Når: 27. og 28. mai 2019
Hvor: Quality hotell, Sarpsborg (rett ved E6 på Grålum)
PÅMELDINGSFRIST: 22. MAI 2019 (påmeldingsfrist utløpt)

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre
Regjeringen la i mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og ansatte skal få bruke kompetansen sin.

Reformen handler om hvordan vi kan bygge et mer aldersvennlig samfunn. Den løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan kommunene
kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformperioden startet 1. januar 2019, og vil vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Målet med inspirasjonskonferansen er å spre kunnskap om reformen, og å skape inspirasjon og samarbeid om Leve hele livet lokalt. På konferansen vil det presenteres lokale og nasjonale satsninger for at vi sammen skal nå målene om et mer aldersvennlig Norge.

Program