Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
643365488

Læringsnettverk med innsatsområdene «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» og «forebygging av underernæring»

Læringsnettverk er en metode pasientsikkerhetsprogrammet benytter for å innarbeide ny og varig kunnskap. Deltagerne møtes til erfaringsutveksling, lærer metoder for å jobbe systematisk og målrettet med forbedringsarbeid knyttet til innsatsområdene. Mellom samlingene skal teamene implementere forbedringstiltakene i egen virksomhet/avdeling.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Viken

Prosjektleder: Annette Bjerkenes; annette.bjerkenes@eidsberg.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Februar - september 2019

Mål for læringsnettverket

  • Deltagerne/forbedringsteamet får innføring i ulike metoder og verktøy for å iverksette forbedringer og endringer i prosedyrer og arbeidsmåter på egen arbeidsplass.
  • Deltakerne skisserer, tester ut og vurderer effekt av ulike tiltak etter forberingsmodellen.

Deltagerne møter et større nettverk av kollegaer i Østfold for felles læring og erfaringsutveksling.

Metode og tiltak

Det vil arrangeres 3 samlinger for deltagerene:

  • 28. februar og 1. mars
  • 30. april
  • 20. september

Deltagerene vil i perioden mellom samlingene jobbe aktivt med innholdet i læringsnettverket og få veiledning fra ansatte ved USHT.