Mål for arrangementet: Styrke ansattes kompetanse i å kommunisere med pasienter og deres nærmeste/partner om palliativ omsorg og behandling og konsekvenser for gode og nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse.

Målgruppe: Helseansatte som arbeider med lindrende, palliativ omsorg, på sykehus og i kommunale helsetjenester.

Godkjenning: Kurset er godkjent som tellende til spesialisering for leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Arrangør: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland. Kurset ble først gjennomført vinteren 2019. Les mer om hvordan kurset ble startet og erfaringene så langt.