Sted: Thon hotell Ski. (Noen minutters gange fra Ski jernbanestasjon) Tidsrom: 09.00 – 15.00. Registrering fra kl. 08.30.
Målgruppe: helse- og omsorgsledere og «praksisfolk» i kommunene i Østfold, Follo og Romerike.
Arrangør: Borg bispedømmeråd i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken, KS i Østfold og Akershus, Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Østfold, og Fredrikstad kommune.

Program

Påmelding