Målgruppe
Dag 1: Ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg (alle yrkesgrupper).
Dag 2: Leger i primær- og spesialisthelsetjeneste
Begge dager er åpne for alle interesserte, men det er en fordel om deltakerne har grunnleggende kunnskaper om palliasjon. Helsefagarbeidere/ hjelpepleiere oppfordres til å delta.

Sted: Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg.
Arrangør: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Sykehuset Østfold, Senter for lindrende behandling.

Program, priser (earlybird) med mer finner du her