Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
Bilde av en strømmast

Demensnettverk i Akershus

En arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon.

Om prosjektet

Status: Pågående

Mål og hensikt

Målet er at demensnettverket i Akershus skal være en arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon innenfor demensomsorgen i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Tiltak og gjennomføring

Organisering
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har koordinerings- og driftsansvar for nettverket. Nettverkets arbeidsgruppe har ansvar for det faglige programmet og innholdet på nettverkssamlingene.
Arbeidsgruppen består av:

 • En demenskoordinator fra hver region i fylket: Follo, øvre Romerike, nedre Romerike, Asker/Bærum
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Vestre Viken HF v/Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad
 • Ahus HF v/Alderspsykiatrisk avdeling
 • Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus
 • Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

Virkemidler

 • Kompetansebygging og erfaringsutveksling i nettverkssamlinger
 • Etisk refleksjon i nettverkssamlinger
 • Bistå hverandre innenfor nettverket i tiltak i kommuner/regioner, f eks gjennomføring av kursdager, undervisning, veiledning
 • Nettverket bidrar i planlegging og gjennomføring av Fylkesmannens årlige demenskonferanse
 • 3 nettverkssamlinger årlig
 • 2-3 møter i arbeidsgruppen årlig

Kontaktpersoner

Tips en venn Skriv ut