Konferansen formidler resultater fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt ved UiT som involverte pårørende, helsepersonell og frivillige i demensomsorg.

Målet med konferansen er kunnskapsutveksling og dialog mellom ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, forskere, studenter og representanter fra relevante fagmiljøer og organisasjoner.

Sted: UiT Norges arktiske universitet, auditorium Tabletten (FARM F1.101)

Programmet kan du laste ned her

Konferansen er gratis og åpen for alle, men grunnet begrensede antall plasser må deltakere melde seg på.

For mer informasjon om forskningsprosjektet og påmelding, gå inn på:
https://uit.no/tavla/artikkel/641751/demensomsorg_i_nord