Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
To personer holder opp en perm

Demensomsorgens ABC i ny drakt og i ny form

Nylanseringen skjedde på Demensdagene i begynnelsen av desember. Demensomsorgens ABC har både fått ny drakt og nytt faglig innhold.

- Det faglige innholdet reflekterer nå hele demensforløpet, og den første av to permer er klar, sa daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse til de over 1 000 som var tilstede på Demensdagene.

Kan nå gjennomføres på to år
Siden 2007 har Demensomsorgens ABC gjennomgått flere revisjoner, men ingen så omfattende som denne. Nå er alle heftene skrevet på nytt, nye forfattere har kommet på banen og antall permer er altså redusert fra tre til to. Dette siste betyr at opplæringen kan gjennomføres på to år.

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for revisjonen og har vært sterkt involvert i revisjonsarbeidet. Det innebærer først og fremst at alt innhold skal være i tråd med Nasjonal faglig retningslinje om demens. Det er mye positivt ved å forankre opplæringen i den nye retningslinjen, blant annet så sikres personsentret omsorg, kravet om faglig forsvarlighet ivaretas og leseren blir oppmerksom på at det er en forskjell mellom «må» krav og «bør» krav. Såkalte «må» krav er forankret i norsk lov, mens «bør» krav er gode råd og tips. Det blir således tydeligere hvem som til enhver tid har ansvar for hva.

For å lese hele artikkelen fra Aldring og Helse, med mer informasjon om Demensomsorgens ABC og ABC-opplæringen, klikk her.

Foto: Martin Lundsvoll / Aldring og Helse