Perm 1: Voss og omegn: 27. august

Perm 1: Nordhordland: 29. august

Perm 1: Bergensregionen: 5. september

Perm 2 : Kvam/Osterøy: 3. september