Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
En blomst kommer opp fra noen sprekker

”Den lille forskjellen 3” – En kursserie om lindrende behandling

E kursserie om symptomlindrende behandling for ansatte i hjemmetjenesten. Inkluderer en mal for undervisningsopplegg om lindrende behandling, for å tilrettelegge for nasjonal spredning av kursserien

Om prosjektet

Prosjektleder: Marthe Hafstad Augdahl, marthe.hafstad.augdahl@bbj.oslo.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2013-2014

Nye pasientgrupper som skal ivaretas i hjemmet, byr på nye utfordringer for de ansatte i hjemmesykepleien. Kravene som stilles til fagpersoner ansatt i hjemmetjenesten har økt i takt med overflytting av behandling og oppfølging av nye pasienter fra spesialisthelsetjenesten til behandling i pasientenes egne hjem.

Hjemmeboende pasienter med kreft i sent stadium, befinner seg i en helt spesiell situasjon. De ansatte som bistår disse pasientene trenger god kompetanse for å kunne forholde seg til dem og deres pårørende på en god måte i en svært forandret livssituasjon.

Ansatte i hjemmetjenesten trenger mer kunnskap om blant annet smertelindring, medikamenter, samtaleteknikker, etiske problemstillinger og praktisk pleie for pasienter i palliativ fase.

Det er både arbeids- og kostnadskrevende å arrangere kurs. I mange tilfeller kreves det et visst antall deltakere for at foredragsholdere skal stille opp, og det er også begrenset hvor mange man kan sende fra et enkelt arbeidssted når man samtidig skal opprettholde forsvarlig drift i tjenesten. Vi ville derfor arrangere og tilby en kursserie sentralt for hele Oslo.

Mål og hensikt

Kursserien ble tilbudt ansatte i hjemmetjenestene i alle bydelene i Oslo kommune, med spesielt fokus på ansatte som jobber med alvorlig syke og døende pasienter. Nytt av året er at vi denne gangen i tillegg tilbød kursserien til ansatte ved sykehjem og sykehus i Oslo kommune.

Årets kursserie hadde flere elementer enn tidligere kursserier, for å nå et bredere spekter av ansatte.

Deltakerne kunne velge hvilke deler av kursserien de synes var relevante for deres praksis- og kunnskapsnivå. Det var dessuten mulig for de som har deltatt på tidligere kurs å ta opp igjen deler av kursserien (i 2011 eller 2012) de hadde gått glipp av.

Tiltak og gjennomføring

Vi fikk for tredje år på rad tilskudd fra Helsedirektoratet til kompetansehevende tiltak om lindrende behandling.

Etter to svært vellykkede kursserier om symptomlindrende behandling i 2011 og 2012, ville vi gjenta suksessen - men med en kursserie med en litt annen vri. Vi utvidet kursserien med noen nye elementer, og det ble totalt 10 kursdeler som strakk seg over en tidsperiode på 6 måneder i 2013/2014.  Det ble opprettet et eget område på våre nettsider, hvor presentasjoner og materiale fra kursdelene fritt kunne lastes ned.

I tillegg til kursserien er vi i sluttfasen av arbeidet med å utvikle en mal som andre fylker kan bruke i et undervisningsopplegg om symptomlindrende behandling.

Resultat

Vi hadde en gjennomsnittsdeltagelse på 25 deltagere per kursdel, med deltakere fra 11 bydeler og 6 sykehjem/sykehus.

70 % av deltagerne var fra hjemmetjenesten, 30 % av deltagere var fra sykehjem/sykehus.

Samarbeidspartnere

  • Oslo universitetssykehus
  • Hospice Lovisenberg
  • Kreftforeningen
  • Fransiskushjelpen
  • Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke
  • USHT region øst

Annen informasjon

For å utvikle mal for bruk i andre fylker inviterte vi representanter fra USHT i region øst til å delta i ressursgruppe for å utvikle modellen for kursopplegg. I malen skal innholdet i kursdagene beskrives, kompetansen til foredragsholderne defineres og kursdeltakernes behov i forhold til den praktiske hverdagen synliggjøres.

Malen er nå publisert.

Tips en venn Skriv ut