Det blir foredrag om digital alderdom (ved gründer Karen Dolva), hjernehelse (professor Anders Fjell), seniorenes arbeids- og pensjoneringsmønstre (seksjonssjef NAV Ole Christian Lien), fattigdom og ulikhet blant eldre (økonom Jean-Jacques Hallaert), samhandlingsutfordringer i helsetjenesten (professor Ragnhild Hellesø) og framtidig befolkningsaldring (demograf Astri Syse). På programmet står også symposia om aldersvennlige samfunn, betingelser for en god alderdom, biologisk aldring, sosial ulikhet og yrkesaktive eldre.

For mer informasjon om kongressen og påmelding se www.fhi.no/aktivaldring

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Aldring og helse, OsloMet, Helsedirektoratet og Norsk selskap for aldersforskning.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tina Walmann-Bjune, Aldring og helse.