Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Bilde av en nattevandrer

Digitalt tilsyn

Døralarmer og fuktmatter reduserer tilsynsbehovet fra tre ganger til en gang per natt.

Om prosjektet

Prosjektleder: Kari Johanne Tønnesen

Status: Pågående

Periode: 2014 - 2017

Er med i et prosjekt for å prøve dette. Målgruppen og behovet var aktuelt for prosjektet.

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er bedre søvnkvalitet, døgnregistrering og frigjøring av tid til å ta seg av nattevandrere.

Tiltak og gjennomføring

  • Vi har deltatt på totalt tre workshoper.
  • Vi har kontinuerlig samarbeidsmøter med nattevakter.
  • Vi har besøkt Holmestrand sykehjem.
  • Evaluerer alle tiltak, og oppdaterer rutiner ved behov.

Resultat

  • Færre tilsyn på natt
  • Bedre søvnkvalitet for beboerne
  • Trygghet
  • Tettere samarbeid med nattevaktene
  • Figjøring av tid til nattevandrere

Samarbeidspartnere

Caretech, D-ikt, Vitensenteret

Tips en venn Skriv ut