Forsiden/Aktiviteter/Kompetanseutvikling
Eldre og yngre kvinne forbereder mat sammen

E-læringskurs: God ernæringspraksis

Lørenskog kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT Akershus) har laget et e-læringskurs i ernæring, rettet mot ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Kontakt: usht@lorenskog.kommune.no

Status: Avsluttet

Målet med kurset er å øke kompetansen på ernæring hos ansatte og øke kvaliteten på ernæringspraksisen i tjenesten, sikre god dokumentasjon og oppfølging av brukernes kosthold, helse og ernæringsmessige forhold.

Omfang av kurset:

E-læringskurset er bygd opp av 21 korte, elektroniske leksjoner (3-5 minutter per leksjon). Korte leksjoner gjør det forhåpentligvis enkelt å delta i opplæringen innimellom alt annet i en hektisk hverdag.

Leksjonene omhandler grunnleggende ernæringskunnskap, ulike sykdommer og kostholdsråd, mattrygghet, måltidsplanlegging og kartlegging/dokumentasjon av helsehjelp.

Hver leksjon avsluttes med en «call-to-action», en oppfordring til diskusjon, refleksjon eller konkrete tiltak som setter temaet på agendaen i praksis, i tidsperioden frem til neste leksjon.

Organisering av gjennomføringen:

Det er avgjørende at leder har et ønske om å bedre ernæringspraksisen ved avdelingen og ønsker å bruke dette kurset for å oppnå det. Videre må leder lage seg en plan for gjennomføringen og oppfølging av de ansatte som gjennomfører kurset, eks. ved faste møter hvor kurset innhold diskuteres. Det er gunstig om flere ansatte ved en avdeling tar kurset sammen og såles samarbeider om oppgaver/ «call to action» som kurset legger opp til.

Ansatte vil motta en til to leksjoner per uke på sin mail eller telefon, etter avdelingens ønske.

Etter gjennomføring av kurset sendes det ut en qiuz og en evaluering. Den ansatte må bestå 80 % av kurset for å kunne motta kursbevis.

Det er anledning for å gjenta gjennomføring av de enkelte leksjoner og quizen så mange ganger man ønsker, inntil man opplever å mestre kunnskapen.

Samarbeidspartnere:

Junglemap

Kurset er beskrevet og fremgangsmåte for påmelding ligger på www.kompetansebroen.no under tema ernæring

Tips en venn Skriv ut