Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis

21. april 2015 blir det arrangert erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis i Lillestrøm.

Temaet for erfaringskonferansen er brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Konferansen avholdes på Lillestrøm kultursenter i Kirkegata 11. Lokalet ligger like ved togstasjonen. Arrangørene av konferansen er Regional nettverksgruppe for kunnskapsbaserte helsetjenester  i Oslo og Akershus. Nettverket er et samarbeid mellom Kunnskapssenteret, Vestre Viken HF, Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Senter for utviklingssykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Akershus og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten er å bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om utvikling av en kunnskapsbasert praksis i de ulike deler av helse- og omsorgstjenesten og høgskolene i (Oslo og Akershus) regionen.

Påmelding og program finner du her.
Påmeldingsfrist 1.april 2015

Har du et prosjekt du vil presentere? Send inn påmelding til posterpresentasjon til Gro Røkholt gro.rokholt@hioa.no
Frist for innsending av poster 1.mars 2015. Mal finnes på påmelingslink.

Ved spørsmål send mail til  anne.kittelsen@sye.oslo.kommune.no