Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
841163652

Etablering av demensnettverk i Hedmark

Demenskontakter i kommunene ble invitert til nettverkstreff for å etablere et demensnettverk i Hedmark.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Hedmark

Finansieringskilde: Fylkesmannen

Prosjektleder: Marit Toverud: Marit.Toverud@hamar.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2017 - 2019

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Demenskontaktene utrykte behov for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på tvers av kommuner. Fylkesmannen i Hedmark har hatt et ønske om å etablere et nettverk for ressurspersoner innen demens i kommunene.

Det ligger i samfunnsoppdraget til USHT å «legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte». USHT skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

Mål

Målet er at demensnettverket skal være en arena som legger til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket. Nettverket kan bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer. Samt bidra til å finne gode løsninger for pasientforløp og helhetlige tjenester.

Metode / tiltak

USHT arrangerte høst 2017, i samarbeid med sykehuset Innlandet HF (SI) og Fylkesmannen i Hedmark et nettverkstreff for demenskontakter i kommunene.

Deltagerne ble bedt om å svare på et skjema med spørsmål avslutningsvis. Evaluering av tilbakemeldingene viser at deltagere ønsker videre samlinger opp til x 2 årlig. USHT og SI har koordinerings- og driftsansvar for nettverket.

Innhold i program på videre samlinger blir utarbeidet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltagere i nettverket.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Nettverkstreffet har ført til at deltagerne har fått økt kunnskap om nasjonale føringer og aktiviteter/prosjekter i Hedmark.

Nettverkstreffet har bidratt til samarbeid på tvers av kommuner for å finne bedre løsninger.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Demensnettverk kan bidra til spredning av gode måter jobber på. Deltagerne mente det kunne være nyttig med to treff i året, et regionalt (dele fylke i fire) og et felles for alle kommunene.

Programmet inneholdt både rom for refleksjon i grupper og faglig innlegg med fokus på siste nytt innen nasjonale føringer, forskning og prosjekter. Deltagere erfarte det som nyttig, og ønsket videre samlinger organisert på tilsvarende måte.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

  • Informasjon på hjemmesiden til USHT, med informasjon, innhold og organisering av nettverkstreff samt kontaktperson fra SI og USHT.
  • Informasjon om arrangement på Facebook siden til USHT.
  • Det vil også bli informert til tidligere deltagere om nytt treff, samt postmottak i kommunene.

Resultater

  • Bidratt til erfaringsutveksling
  • Kontaktpersoner innen demensfagfeltet har etablert kontakt på tvers av kommuner.
  • Økt kompetanse innen siste forskning og nasjonale føringer.
  • Økt motivasjon for arbeidet.

Samarbeidspartnere

Sykehuset Innlandet HF. Fylkesmannen i Hedmark.

Tips en venn Skriv ut