For tredje gang arrangerer vi felles konferanse for fagansvarlige og ledere i kommunale, private og ideelle hjemmetjenester, helsehus og langtidshjem. Invitasjon med mer informasjon, program og påmelding sendes ut på nyåret, men husk allerede nå å notere og holde av dagen!

Arrangementet er en dagskonferanse.

Velkommen!

Spørsmål kan rettes til Anne-Carine Florhaug på e-post: anne-carine.florhaug@sye.oslo.kommune.no