Målgruppe: Kurset er for helsepersonell i både Akershus og Østfold. Dere som møter pasienter og pårørende i hverdagen; men også dere som jobber med fagutvikling og ledelse.

Mål for kurset: Vi håper at kurset vil motivere til etisk refleksjon rundt pårørendesamarbeid – med bakgrunn i fortellinger, gode erfaringer og innblikk i verktøy og metoder.

Program for dagen:

Etikk, etisk refleksjon og verdibevissthet
Innlegg, diskusjon, summing og verksted om:

  • Hva er etisk refleksjon og hvorfor er det fundamentet for alt kvalitets- og utviklingsarbeid i tjenestene?
  • Hvordan kan etisk refleksjon være et verktøy for å bedre pårørendesamarbeid?
    Forskning og erfaring

Hvordan lykkes med etikkarbeidet
Innlegg, diskusjon, summing og verksted om:

  • Et etisk dilemma med krevende pårørendesamarbeid fra virkeligheten. Gjennomgang av SME – modellen (en metode for etisk refleksjon) i plenum.
  • Kommuner i Akershus og Østfold Etikk presenterer sine erfaringer med etisk kompetanseheving generelt og pårørendearbeid spesielt. En ærlig deling om medvind, motkrefter, tabber og suksess
  • Avslutningsvis vil ekteparet Jannicke og Hildegunn dele sin fortelling om å rammes av demenssykdom i ung alder og om å gå sammen videre i livet, alene, sammen, med familie og venner og med hjelpeapparatet.

Underveis blir det pauser, og tid til både prat og kaffe.

Det søkes om godkjenning av fagdagen som tellende etter kriteriene for klinisk spesialist hos Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

Arrangør: Dagen er et samarbeid mellom Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Østfold, KS «Samarbeid om etisk kompetanseheving» og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Mer informasjon og påmelding: www.kompetansebroen.no

Teaser for konferansen med mer informasjon kan du laste ned her