Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
Bilder av tabletter

Fagdag: Legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten i Agder

22. januar deltok 247 ansatte på fagdag i Kristiansand for å øke sin kompetanse på gjennomføring av legemiddelgjennomgang i sin tjeneste. Deltakerne fra 20 kommuner fikk høre forelesere med erfaring og engasjement til ulike brukergrupper og tjenester.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Ansvarlig; USHT Vest-Agder,

i samarbeid med USHT Aust-Agder.

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Prosjektleder: Elin Baldersheim Nilsen Elin.baldersheim.nilsen@kristiansand.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2018

Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Etter at legemiddelgjennomgang har vært pålagt i sykehjem noen år og innført ved de fleste hjemmetjenestesoner, var det behov for et friskt pust og økt fokus på riktig legemiddelbruk. Oppfølgingstjenestene hadde kun i mindre grad innført systematisk legemiddelgjennomgang ved sine boliger. Det var derfor særlig viktig at deltakerne som jobbet med utviklingshemmede og innenfor rus og psykisk helse, fikk økt kompetanse og inspirasjon til legemiddelgjennomgang, som metode, for å sikre riktig legemiddelbruk også i sine tjenester.

Målet for fagdagen var å bidra til:

Riktigere legemiddelbruk og reduksjon av uønskede hendelser tilknyttet legemidler.

Tips til hvordan få til en god tverrfaglig legemiddelgjennomgang i praksis.

Metode / tiltak

Vi arrangerte en fagdag for sykepleiere, vernepleiere, sykehjemsleger og fastleger.

Erfaringer

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

USHT Aust-Agder har søkt tilskudd til å arrangere ny fagdag ila 2018, sammen med oss i USHT Vest-Agder.

Samarbeidspartnere

USHT Aust-Agder og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 

Tips en venn Skriv ut