Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
ThinkstockPhotos-835733188

Fagdag om palliasjon og demens

7. november 2017 deltok 280 ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder på fagdag om palliasjon og demens. Det planlegges ny fagdag 8. november 2018, med hovedtemaene «Den forberedende samtalen», delir samt ivaretakelse av pårørende.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Ansvarlig: USHT Vest-Agder i samarbeid med USHT Aust-Agder, SSHF, UiA og Kreftforeningen

Finansieringskilde: Kompetansemidler fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Prosjektleder: Cathrine Humlen Ruud: cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 8. november 2018

Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Vi har et overordnet samarbeid på Agder mellom USHT Aust- og Vest-Agder, SSHF, UiA og Kreftforeningen om felles fagdager innen lindring.

Målet med fagdagen er å bidra til kompetansespredning innen palliasjon og demens. Ressurspersoner treffes og kan danne nettverk og utveksle erfaringer

Metode / tiltak

Vi arrangerte en fagdag for sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere samt interesserte sykehjemsleger og fastleger. Publisering av foredrag på kommunens nettside.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Mer hensiktsmessig å gå sammen om å lage gode fagdager, enn å konkurrere om de samme deltakerne

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Alle 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder inviteres og ved aktuell tematikk inviterer vi også med oss fagnettverkene i demens.

Samarbeidspartnere

USHT Aust-Agder, Sørlandet sykehus HF, universitetet i Agder, Kreftforeningen og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Tips en venn Skriv ut