Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
880546808

Fagnettverk demens

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg i Vestfold.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Prosjektleder: Beate.Bernes.Rising@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Fagnettverk demens i Vestfold ble etablert i januar 2008. Nettverket er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling. Nettverket består av faste ressurspersoner fra Vestfoldkommunene, Universitetet i Sør-øst Norge, Sykehuset i Vestfold ved klinikk psykisk helse og rus. Det arrangeres fire årlige nettverkssamlinger. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike samarbeidspartene.

Møtedatoer

  • 20.september 2018, Horten
  • 22.november 2018, Tønsberg

Nettverkets målsetting

  • styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser, behandlings-  og omsorgsnivå
  • bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter

Samarbeidspartnere

Kommunene i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, sykehuset i Vestfold, Aldring og helse og Universitetet i Sør-Øst Norge

Tips en venn Skriv ut