Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
demensnettverk

Fagnettverk for demenskontakter i Troms

Nettverket ble opprettet for å styrke demenskoordinatorene/demenskontaktene sitt arbeid med personer med demens. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Troms har ansvar for praktisk koordinering og program, etter oppdrag / i samarbeid med Fylkesmannen i Troms

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Troms

Prosjektleder: usht@tromso.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Mål

Målet med dette nettverksarbeidet, er å bidra til at personer med demenssykdom i Troms får et tilfredsstillende tilbud. Nettverket skal bidra til å styrke kompetansen hos ansatte i kommunene og å legge til rette for erfaringsspredning av virksomme tiltak på fagområdet demens.

Metode / tiltak

Etter oppdrag og støtte fra Fylkesmannen skal det gjennomføres to dagers nettverkssamling 17. og 18. september 2019.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Felles samling en gang i året med presentasjon av nasjonale føringer og lokale behov. Ellers i året samarbeides det i lokale regioner.

Samarbeidspartnere

USHT Troms og Fylkesmannen i Troms.

 

Tips en venn Skriv ut