Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
852089476

Fagnettverk for velferdsteknologi i Innlandet (Hedmark og Oppland)

Det er satt ned en arbeidsgruppe av aktuelle ressurspersoner som skal utvikle et fagnettverk for ressurspersoner som arbeidet med velferdsteknologi i Hedmark og Oppland.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark/samarbeidspartner.
Kontaktperson USHT: Heidi Røste Heidi.roste@hamar.kommune.no 

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland/ansvarlig

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Hedmark og Oppland

Status: Pågående

Periode: 2018 - 2020

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Det er ønskelig med et regionalt fagnettverk for de som arbeider med velferdsteknologi i Hedmark og Oppland for å følge opp aktualiteter jamfør «Det nasjonale programmet for velferdsteknologi». Det er behov for å kartlegge behovet for kompetanse, iverksette kompetansehevende tiltak, samt danne en regional arena for erfaringsutveksling.

Mål og hensikt

Kompetanseheving og erfaringsdeling.

Tiltak og gjennomføring

Det skal arrangeres samlinger/fagdager/workshop for ressurspersoner innen velferdsteknologi fra ulike nivåer i kommunene i Hedmark og Oppland i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Nettverket skal bidra til å kartlegge behovet for kompetanse for ansatte som jobber med velferdsteknolgi, samt å tilby kompetansehevende tiltak. I tillegg skal det legges til rette for deling av kunnskap og erfaring.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Alle kommuner og aktuelle samarbeidspartnere i Hedmark og Oppland skal inviteres inn til å delta i nettverket. Informasjon om nettverket legges på hjemmesiden til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Hedmark og Oppland.

Resultater

Nettverket startet opp i januar 2018.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, KS, NTNU i Gjøvik, alle kommuner i Hedmark og Oppland.

Tips en venn Skriv ut