Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
852089476

Fagnettverk funksjonshemmede/utviklingshemmede

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner i tjenestene til utviklingshemmede.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold, kompetansemidler

Prosjektleder: Ellinor Bakke Aasen Ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Nettverket ble opprettet i 2011 for ansatte som gir tjeneste til personer med utviklingshemming og ulike former for funksjonsnedsettelser. Nettverket består av to til åtte representanter fra hver kommune som arbeider med fagutvikling eller er særlig interessert i fagfeltet.

Nettverkets målsetting:

Nettverkets målsetning er å:

  • Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå.
  • Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
  • Samarbeide

Metode / tiltak

Fire møter i året med faglig innhold og erfaringsutveksling.

Samarbeidspartnere

Alle kommunene i Vestfold.

Tips en venn Skriv ut