841163652

Fagnettverk lindring

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner innen lindring i Vestfold. Drevet av Sykehuset i Vestfold i samarbeid med USHT Vestfold

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold, kompetansemidler

Prosjektleder: Anita Nilo: Anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Ressurssykepleiernettverket er forankret i Samhandlingsutvalget (felles utvalg mellom SiV HF og kommunene). Forankringen sikrer også at ressurssykepleierne gis anledning til å delta i nettverket, samt utføre de oppgavene som ligger i ressurssykepleierrollen. Det er opprettet styringsgruppe (lederforum) og arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av to representanter fra SiV HF, én kommune i Vestfold (Tønsberg), og én representant fra Kreftforeningen. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har p.t. ikke representant i arbeidsgruppen men bistår ved behov.

Opprettelse, organisering og drift av ressurssykepleiernettverket følger nasjonale anbefalinger i ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon” (Helsedirektoratet 2015, IS-2285).

Hensikten med ressurssykepleiernettverket i Vestfold er å sikre kunnskapsbasert praksis innen fagområdet.

Nettverkets målsetting:

  • Sikre pasienter med kreftsykdom og andre alvorlige somatiske sykdommer optimal behandling, oppfølging og pleie.
  • Pasienter og deres pårørende opplever helsevesenet som en sammenhengende behandlingskjede.

Delmål for arbeidet i nettverket:

  • Øke kompetansen hos helsepersonell i de deltagende kommunene.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet ved å utvikle og utveksle kompetanse på tvers av tjenestenivåer og mellom kommuner og sykehus.

 

Tips en venn Skriv ut