Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
fagsamling oslo

Fagnettverk for vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo

Fagnettverket skal bidra til forbedring og utvikling av den kommunale tjenesteutøvelsen, samt til fag- og kompetanseutvikling på tvers av bydelene.

Periode: 2020|    Oslo Pågående AnnetF
Business Networking & Diversity

Nettverk for demensteam / hukommelsesteam, fylkesmann og samarbeidspartnere i sykehuset Østfold og på høgskolen i Østfold

Styrke demenskoordinatorene / hukommelsesteamene sitt arbeid med personer med demens. Samarbeid med fylkesmann, spesialisthelsetjenesten (geriatrisk poliklinikk, alderspsykiatrisk avdeling) og høgskolen

Periode: 2019 - to ganger i året|    Østfold Pågående AnnetF
901845132

To fagnettverk innen ernæring i Østfold

Det ene fagnettverk har fokus på ernæringsrisiko for personer i sykehjem og hjemmetjenester, og det andre har fokus på ernæringsrisiko for personer med utviklingshemming.

Periode: Oppstart 2019|    Østfold Pågående AnnetF
2019 4 ledernettverk første møte

Læringsarena for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Et ledernettverk i Trøndelag for kommunale enheter som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Periode: 2019 og framover|    Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
Eldre mann heller vin i glass

Undervisning og veiledning innen Psykisk helse og rusarbeid

USHT Buskerud skal tilby undervisning og veiledning om Recovery i tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt initiere til nettverk for ansatte. Ansatte vil også få tilbud om opplæring i Eldreomsorgens ABC - perm «Psykiske sykdommer i eldre år».

Periode: 2019 -|    Buskerud Pågående ForskningF
People connected

Kompetanseutvikling innen Tjenester til mennesker med utviklingshemming og drift av fagnettverk for vernepleiere

USHT Buskerud skal tilby undervisning i Kap 9, Tvang og makt, proACT og Mitt livs ABC. Nettverk for vernepleiere skal driftes i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud.

Periode: 2019 -|    Buskerud Pågående AnnetF
Mennesker i ring som holder store puslespillbrikker

Nettverk og opplæring innen demensomsorg

USHT Buskerud skal drifte nettverk for kontaktpersoner innen fagområdet for demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med Fylkesmannen. Vi skal tilby informasjon og gjennomføre opplæring i demensomsorgens ABC, geriatri og psykiatri og aldring og hukommelsesstimulerende terapi.

Periode: 2019 -|    Buskerud Pågående AnnetF
Gruppe mennesker sitter rundt en pc og diskuterer

Fagnettverk og kompetanseutvikling innen digitalisering og velferdsteknologi

USHT Buskerud skal drifte nettverk for faglig påfyll og sørge for erfaringsdeling. Vi vil også tilby ansatte opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC.

Periode: 2019 -|    Buskerud Pågående AnnetF
En gruppe mennesker sitter i ring og snakker

Interkommunalt nettverk i Buskerud - kommunekontakter

USHT har skapt et aktivt nettverk av kommunekontakter i Buskerud, og som en konsekvens av dette, oppnådd et godt samarbeid med helseledere i alle tilhørende kommuner.

Periode: 2019 -|    Buskerud Pågående AnnetF
ThinkstockPhotos-832101658

Nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold har fått i oppdrag å etablere et nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling. Fylkesmannen i Oslo og Viken er oppdragsgiver, og Utviklingssenteret vil bruke nettverket til å støtte virksomhetene i arbeidet med å oppfylle krav i lov/ forskrift som regulerer kommunehelsetjenesten. I år ønsker vi å ha et fokus på kompetanseforvaltning.

Periode: Hele 2019|    Østfold Pågående AnnetF
program pasientsikkerhetsuka

Pasientsikkerhetsuka 2018

Et program med opplærings- og kompetansehevende innhold for alle ansatte i pleie- og omsorg i Vefsn kommune. Variert innhold, med temakurs og undervisning i praktiske prosedyrer. Dette inkluderte parallelle sesjoner hver dag, samt kveldsforedrag.

Periode: 16.-19. april 2018|    Nordland Pågående AnnetF
951639532

Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende i Lofoten

Lærings- og mestringstilbud for pasient og pårørende; med mål om å øke mestring, og lære seg å leve med. Ved hjelp av et gruppebasert fagledet tilbud med rom til kompetanseheving om diagnosen hjerneslag, få verktøy til hvordan mestre og god tid til erfaringsutveksling med andre i lignede situasjon.

Periode: Oktober 2018 - Desember 2019|    Nordland Pågående AnnetF
924520276

Etablere fagnettverk for økt kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Vi ønsker å etablere fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i kommunene i Møre og Romsdal. Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. 

Periode: Ut 2019|    Møre og Romsdal Pågående AnnetF
939152910

Kompetansenettverk innen velferdsteknologi

Velferdsteknologi er nasjonal satsing hvor målet er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Periode: Kontinuerlig |    Telemark Pågående AnnetF
demensnettverk

Fagnettverk for demenskontakter i Troms

Nettverket ble opprettet for å styrke demenskoordinatorene/demenskontaktene sitt arbeid med personer med demens. 

Periode: Kontinuerlig |    Troms Pågående AnnetF
880546808

Fagnettverk demens

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg i Vestfold.

Periode: Kontinuerlig|    Vestfold Pågående AnnetF
841163652

Vestfoldforum for alders- og sykehjemsmedisin

Et forum som bidrar til nettverksbygging og faglig oppdatering for sykehjemsleger og leger innen geriatrifeltet i Vestfold. Fokus på samhandling mellom faggrupper og nivåene i helsetjenesten.

Periode: Løpende|    Vestfold Pågående AnnetF
852089476

Fagnettverk funksjonshemmede/utviklingshemmede

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner i tjenestene til utviklingshemmede.

Periode: Kontinuerlig|    Vestfold Pågående AnnetF
ThinkstockPhotos-835733188

Fagdag om palliasjon og demens

7. november 2017 deltok 280 ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder på fagdag om palliasjon og demens. Det planlegges ny fagdag 8. november 2018, med hovedtemaene «Den forberedende samtalen», delir samt ivaretakelse av pårørende.

Periode: 8. november 2018|    Vest-Agder Pågående AnnetF
ThinkstockPhotos-665931986

Interkommunalt fagnettverk i lindrende behandling og omsorg

Fagnettverket skal være en pådriver for kunnskap- og kvalitetsutvikling i kommunene gjennom formidling og spredning av prosjekt/forskningsresultat, kunnskap og erfaring. Et vesentlig delmål er å oppnå større grad kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten.

Periode: 2007- |    Vest-Agder Pågående AnnetF
Bilder av tabletter

Fagdag: Legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten i Agder

22. januar deltok 247 ansatte på fagdag i Kristiansand for å øke sin kompetanse på gjennomføring av legemiddelgjennomgang i sin tjeneste. Deltakerne fra 20 kommuner fikk høre forelesere med erfaring og engasjement til ulike brukergrupper og tjenester.

Periode: 2018|    Vest-Agder Avsluttet AnnetF
832112086

Rus og psykisk helse nettverk

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner som arbeider innen psykisk helse og rus i Vestfold. Nettverket her tre til fire møter i året med erfaringsutveksling og faglige tema.

Periode: Kontinuerlig|    Vestfold Pågående AnnetF
840607602

Rehabilitering

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner som arbeider rehabilitering i Vestfold. Nettverket her tre til fire møter i året med erfaringsutveksling og faglige tema. De arrangerer også en til to fagdager.

Periode: Kontinuerlig|    Vestfold Pågående AnnetF
841163652

Fagnettverk lindring

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner innen lindring i Vestfold. Drevet av Sykehuset i Vestfold i samarbeid med USHT Vestfold

Periode: Kontinuerlig|    Vestfold Pågående AnnetF
Bilde fra Møte med minner-håndboken

Møte Med Minner – kurs om museumstilbud for personer med demens

Lær om hvordan vi kan forberede og bruke museumsbesøk som del av personsentrert demensomsorg. 

Oslo Pågående AnnetF
Skjermbilde 2018-05-08 kl

«Takk, bare bra…» (Tbb)

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon som er spesielt utviklet for eldre mennesker over 60 år. På kurset lærer de eldre ulike kognitive metoder for hjelp til selvhjelp.  

Periode: Pågående|    Oslo Pågående AnnetF
840607602

Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg

Fagnettverket er for tilsette i kommunar og helseføretak. Deltakarane har fått ein felles møteplass med fokus på fag, pasienttryggleik og samhandling.

Periode: 2015-|    Sogn og Fjordane Pågående AnnetF
ThinkstockPhotos-832101658

Fagnettverk for Velfersteknologi i Møre og Romsdal

Fagnettverket skal ha som oppgave å holde en oversikt over ulike aktiviteter og satsinger knyttet til velfersteknologi som foregår i fylket og være en pådriver for at det skapes et godt samarbeidsmiljø mellom ulike aktører. Nettverket skal også bidra til at ny kunnskap og sentrale føringer spres i fylket.

Periode: Fra 2016 |    Møre og Romsdal Pågående AnnetF
832112086

Nettverk for Demenskoordinatorer og demenskontakter

Nettverk for demenskoordinatorer og demenskontakter i Buskerud.

Periode: Kontinuerlig|    Buskerud Pågående AnnetF
7_500x375.jpg

Læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet

Læringsnettverk som verktøy for implementering av tiltakspakker og forbedringsarbeid i Pasientsikkerhetsporgrammet.

Periode: 2018-2019|    Buskerud Pågående AnnetF
5_500x375.jpeg

Nettverk for Kommunekontakter

Nettverk for kontakter i kommunene tilknyttet USHT-Buskerud

Periode: Kontinuerlig|    Buskerud Pågående AnnetF
nettverk for vernepleiere

Nettverk for Vernepleiere

Nettverk for vernepleierkontakter innen tilrettelagte tjenester i Buskerud.

Periode: Kontinuerlig|    Akershus Pågående ForskningF
nettverk digital

Nettverk for digitalisering og velferdsteknologi

Nettverk for digitale agenter og andre ressurspersoner innenfor området digitalisering og velferdsteknologi.

Periode: Kontinuerlig |    Buskerud Pågående AnnetF
ThinkstockPhotos-665931986

Reetablering av fag/kompetansenettverk palliasjon

USHT startet i 2017 et samarbeid med Palliativt senter Ahus og kompetansesenter for lindrende behandling i Helse Sørøst for å reetablere et fag/kompetansenettverk innenfor palliasjon i Ahus’ opptaksområde

Periode: Nettverkets nye struktur er planlagt ferdig september 2018|    Akershus Pågående AnnetF
542691618

Nettverk for proACT instruktører

USHT gjennomfører et interkommunalt prosjekt for å styrke observasjonskompetansen og bidra til varige kompetansestrukturer som ivaretar pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten. Det lisensbelagte opplæringskonseptet «proACT» er tilpasset og tatt i bruk og det er laget en struktur for en «train-the-trainer» modell der opplæring, veiledning og oppfølging av instruktører er et sentralt tiltak

Periode: Pågående|    Akershus Pågående AnnetF
852089476

Fagnettverk for velferdsteknologi i Innlandet (Hedmark og Oppland)

Det er satt ned en arbeidsgruppe av aktuelle ressurspersoner som skal utvikle et fagnettverk for ressurspersoner som arbeidet med velferdsteknologi i Hedmark og Oppland.

Periode: 2018 - 2020|    Hedmark Pågående AnnetF
841163652

Etablering av demensnettverk i Hedmark

Demenskontakter i kommunene ble invitert til nettverkstreff for å etablere et demensnettverk i Hedmark.

Periode: 2017 - 2019|    Hedmark Pågående AnnetF
Bilde av en strømmast

Demensnettverk i Akershus

En arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon.

Akershus Pågående AnnetF
Bilde av planker og hammer

Forbedringsnettverk

Forbedringsnettverk Lofoten er et nettverk for helseledere, leger og andre med interesse for forbedring og utvikling av helsetjenestene i Lofoten.

Periode: Forbedringsnettverk Lofoten er implementert, og er en pågående aktivitet i USHT Nordland. |    Nordland Pågående AnnetF