Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
Gruppe mennesker sitter rundt en pc og diskuterer

Fagnettverk og kompetanseutvikling innen digitalisering og velferdsteknologi

USHT Buskerud skal drifte nettverk for faglig påfyll og sørge for erfaringsdeling. Vi vil også tilby ansatte opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kontaktpersoner ved USHT:
May Brith B Korgerud, may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen, bul@hallingdal.no
Nadine Mielk, nadine.mielke@kongsbeg.kommune.no
Line Ek Andreassen, liandr@drmk.no

Status: Pågående

Periode: 2019 -

Bakgrunn
Sterkt fokus på velferdsteknologi i utvikling av gode tjenester.

Mål
Målrettet bruk av velferdsteknologi

Hva skal vi gjøre?
Velferdsteknologiens ABC – en ABC fra Helsedirektoratet og KS. Kommunene har ansvar for drift og gjennomføring. USHT Buskerud har mulighet for deltakelse i ev. arbeidsgruppe for planlegging av innhold og gjennomføring.

Nettverk for Digitalisering og Velferdsteknologi. To dagssamlinger i 2019 en vår og en høst. USHT Buskerud har ansvar for drift og gjennomføring i samarbeid med Fylkesmannen.

Aktiviteten har bidratt til kompetanseheving innen området både hos ledere og medarbeidere.

Viktig å ha fokus på digitalisering som forutsetning for implementering av velferdsteknologi.

Det er utviklet ulike modeller for gjennomføring av Velferdsteknologiens ABC.
Samlinger for nettverket er arbeidsverksteder for utvikling av samarbeid med næringslivet.

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Universitetet i Sørøst-Norge, Vestre Viken HF og næringslivet

Tips en venn Skriv ut