Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
Bilde av planker og hammer

Forbedringsnettverk

Forbedringsnettverk Lofoten er et nettverk for helseledere, leger og andre med interesse for forbedring og utvikling av helsetjenestene i Lofoten.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland

Status: Pågående

Periode: Forbedringsnettverk Lofoten er implementert, og er en pågående aktivitet i USHT Nordland.

Ledere i kommuner og sykehus opplever i stor grad at de ikke har tilstrekkelig tid og kompetanse til å løse alle oppgavene. Forbedringsnettverk Lofoten er et initiativ rettet primært mot ledere i sykehuset og kommunene i Lofoten med tanke på å bidra til å øke kapasiteten deres til å forbedre og utvikle virksomhetene de har ansvar for.

Hensikt og mål

  • Bidra til utvikling av forbedrings- og lederkompetanse
  • Bidra til at den enkelte får hjelp til eget forbedringsarbeid gjennomm deling og dialog
  • Utvikle bedre kontakt mellom deltakerne

Tiltak og gjennomføring

Det vil bli arrangert fire nettverkssamlinger i året. Nettverkssamlingene vil innebære korte kunnskapspåfyll fra regionale, nasjonale og internasjonale ressurspersoner innen ledelse og kvalitetsforbedring. Videre vil det bli prioritert å sette denne kunnskapen inn i deltakernes relevante kontekst, individuelt, og i ulike gruppesammensetninger med veiledning. Kunnskapen vil trekkes inn i deltakernes egne forbedringsarbeid på egne arbeidsplasser som de arbeider med, både på og mellom nettverkssamlingene. På nettverkssamlingene tilstrebes god sosial interaksjon mellom deltakere som til daglig samarbeider rundt pasientforløp.

Resultat

Resultater etter ett år:

80-90% av deltakerne melder at de mener at nettverket er i god rute for måloppnåelse.

Målsettingene med nettverket; kunnskapsbygging, gjennomføring av forbedringsarbeid og kontakt med andre ledere er i stor grad er med på å inspirere deltakerne til videre deltakelse, 90-100% angir at dette har noe eller stor betydning.

En kan se en svak økning (4%) i deltakernes egenvurdering av kunnskaper om systematisk forbedringsarbeid fra baseline. Det har vært en jevn økning i forhold til at deltakerne bruker ressurser for å skaffe seg kunnskaper om forbedringsarbeid. Nå bruker 55% kunnskapssenterets nettsider (økning på 38% fra baseline), 48% bruker helsedirektoratets nettsider (økning på 15% fra baseline).

Vi kan ikke se at deltakerne i større grad ser mulighet til å prioritere kvalitetsarbeid etter et års deltakelse i nettverket. Bruken av metoder og verktøy i forbedringsarbeidet har imidlertid økt. 76% bruker forbedringsmodellen med kvalitetshjulet (22% flere enn baseline). 62% bruker flytskjema (33% flere enn baseline).

Det har vært noe økning med hensyn til målinger knyttet til forbedringsarbeid (8% mer), samt at ansatte tar initiativ til gjennomføring av forbedringsarbeid (5% mer), ellers er det stort sett uforandrete tall fra baseline med hensyn til involvering.

Spredning

Nettverket har vært presentert på Kvalitetskonferansen 2013. Det er planlagt å lage en vitenskapelig artikkel der vi ser på hva som er med på å skape god kunnskapsutvikling i nettverket.

Tips en venn Skriv ut