Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
To personer sitter og prater sammen

Forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk kan gi økt livskvalitet og trygghet i hjemmet. Helsedirektoratet har utviklet en veiviser som kan gjøre det lettere for kommuner å ta i bruk dette tilbudet.

​Forebyggende hjemmebesøk er et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet rettet mot eldre, og bidra til økt mestring i eget liv. Se også rundskriv om forebyggende hjemmebesøk i kommunene (regjeringen.no).

Veiledningsmateriellet bygger bl.a. på erfaringene fra det treårige utviklingsprogrammet for forebyggende hjemmebesøk til eldre. Erfaringene er også presentert i en brukerreise (PDF). Se video om forebyggende hjemmebesøk (YouTube).

Veiviseren er todelt, og her er en link til de to delene:

1. Hvordan etablere forebyggende hjemmebesøk i kommunen

2. Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk i kommunen