Forsiden/Prosjekter/Forebygging
trening pixabay

Styrke- og balansegrupper

Større satsing på forebygging og tidlig innsats er ønskede strategier for at brukere av helsetjenester i kommunen skal kunne bo hjemme lenger.

Periode: 2016 – 2018|    Aust-Agder Pågående AnnetF
Ringeklokke

Helsefremmende hjemmebesøk

Effekter og erfaringer med helsefremmende hjemmebesøk.

Periode: 2013 - 2020|    Aust-Agder Pågående ForskningF
Bilde av en som sitter på avlastende pute

Unngå trykksår med gode prosedyrer

En sammenliknende analyse av hvordan forebygging av trykksår er presentert i ulike prosedyreverktøy.

Periode: Oktober 2015 - 2016|    Hedmark Avsluttet AnnetF
Bilde av en fjær mot himmelen

«Trykksår – Nei takk!»

Utarbeide en felles forståelse for klassifisering av trykksår, og forebygging/behandling av disse.

Periode: April 2015 - desember 2016|    Hedmark Avsluttet AnnetF
Bilde av blad som snart faller

Forutsi, forebygge og varsle fall – bruk av kroppsbåren trådløs sensor

Et forskningsprosjekt som skal forbedre livskvaliteten hos innbyggere som står i fare for å falle eller faller.

Periode: 2014 - 2018|    Østfold Pågående ForskningF
Mann som løfter staver

Videreutvikle modell for forebyggende helsearbeid til eldre

Videreutvikle og kvalitetssikre det helsefremmende tilbudet til seniorer i kommunene ved bruk av tjenestedesign.

Periode: 2015 – 2016|    Oppland Avsluttet AnnetF
Bilde av trapp

Regionalt samarbeid om forebygging av fall

Et regionalt samarbeid og læringsnettverk der tiltakspakken "Forebygging av fall i institusjon" tas i bruk og det er utformes tiltakspakke for hjemmetjenesten.

Periode: 2014 - 2015|    Telemark Avsluttet AnnetF
Edderkoppnett

Læringsnettverk i forebygging av fall

Ni kommuner med 12 team deltar i læringsnettverk i fallforebygging for å implementere tiltak og spre dette til egen kommune.

Periode: September 2014 - mai 2015|    Østfold Avsluttet AnnetF
Kvinne som sykler på ergometersykkel

Forebygging av fall i sykehjem

Finne forbedringstiltak for å redusere fall i sykehjem, og øke ansattes kompetanse på dette.

Periode: Oktober 2013 - 2015|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Vindu med blomsterkasse

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

”Friskere liv med forebygging” – et samarbeidsprosjekt mellom USHT Vest-Agder og USHT Aust-Agder.

Periode: 2011-2014|    Aust-Agder Avsluttet AnnetF